Gå til sideindhold

SMS'er, billeder og persondata

Ungdomsskolen sender som service SMS til skolens brugere om vigtig information/aktiviteter. Denne service er gratis. Ønsker man ikke at modtage ungdomsskolens SMS'er, kontaktes ungdomsskolens kontor, hvorefter elevens nummer bliver slettet fra vores SMS-service liste.

 

Der vil blive taget billeder og optaget film i klubberne i løbet af året, som kommer ud her på hjemmesiden. Så du kan måske være heldig at se billeder og film af dig selv og dine kammerater på de forskellige sider :-)

 

Ønsker du ikke offentliggørelse, bedes du henvende dig på Ungdomsskolens kontor.

Yderligere informationer

Registrering af oplysninger:

Langeland Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne levere en god kommunal service og ydelse.

Dette gælder oplysninger om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

Grundlaget for vores behandling er det lovområde, der er pålagt det myndighedsområde, hvor dine personoplysninger registreres. Desuden foretages behandlingen med grundlag i persondataforordningens art. 6, stk. 1 og art. 7, stk. 1 og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 og § 7, stk. 1.

Vi registrerer som udgangspunkt almindelige personoplysninger, f.eks. navn og adresse, telefonnummer, mail, CPR-nummer m.v.

I særlige tilfælde registrerer vi følsomme oplysninger om dig. Dette får du konkret information om fra fagområdet.

Alle ansatte i Langeland Kommune har tavshedspligt.

I nogle tilfælde vil dine oplysninger blive videregivet til tredjemand f.eks. til andre offentlige myndigheder, SKAT, private virksomheder m.fl., når der foreligger et lovmæssigt krav.

Dine oplysninger kan desuden blive delt til tredjeperson ved aktindsigter efter offentlighedsloven. Følsomme oplysninger deles som udgangspunkt ikke.

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet har kommunen ikke længere adgang til dem.

Du har forskellige rettigheder i medfør af loven. Eksempelvis retten til indsigt, berigtigelse af oplysninger, begrænsning og indsigelse mod behandling.

Er behandlingen baseret på et samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket til enhver tid.

Du vil få mere præcise oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger fra de enkelte fagområder i forvaltningen, som du er i kontakt med.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver:

 

Har du spørgsmål til behandlingen, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO):

E-mail: dbr@langelandkommune.dk

eller telefon: 23 99 01 40.

 

Du opfordres til at benytte dig af DigitalPost på

www.borger.dk, hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger.

www.datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine oplysninger.Senest opdateret 24.09.2019 12:28 af CKH

Apricore logo